loader image

Aktywna wiosna – gimnastyka dla dzieci i młodzieży


Akademia Sportu KSB Lędziny prowadziła nieodpłatne zajęcia dla dzieci z gimnastyki ogólnorozwojowej zawierającej elementy gimnastyki akrobatycznej i sportowej. Zajęcia realizowano okresie od 01 kwietnia 2017 do 16 czerwca 2017 i dedykowane były dla  dzieci w wieku od 4 do 11 lat, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć uczestnictwa oraz rozwoju umiejętności sportowych w kierunku gimnastycznym. Tematyka zajęć i stopień trudności ćwiczeń został dobrany do umiejętności i możliwości wiekowych dzieci. Zajęcia gimnastyczne zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Miasta Lędziny.

Celem realizacji zadania było:

– umożliwienie dzieciom z Miasta Lędziny uprawiania gimnastyki

– pogłębianie i rozwijanie umiejętności sportowych

– poprawa kondycji fizycznej dzieci

– upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

– kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia

– zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego