loader image

Przypominamy o opłacaniu składek członkowskich.


Zarząd klubu ponownie przypomina o regularnym opłacaniu składek członkowskich.

Przypominamy, że:

  1. Regularne opłacanie składki członkowskiej jest statutową powinnością każdego członka, do wypełniania której zobowiązali się Państwo podpisując deklarację członkowską.
  2. Składka członkowska obowiązuje przez cały okres trwania w członkostwie (przez cały rok kalendarzowy) i jest wpłacana przez 12 miesięcy w roku niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu (również w okresie wakacyjnym). Nie jest ona odpłatnością za zajęcia, a wkładem własnym zawodnika (członka klubu) w rozwój klubu oraz klubowej społeczności.
  3. Za nieopłacanie składek, klub może nałożyć sankcje w postaci zawieszenia zawodnika w treningach do czasu uregulowania zaległości.
  4. Za opłacanie składek członkowskich odpowiedzialni są dorośli, ale niestety najdotkliwiej sankcje odczuwają dzieci, poprzez niczym niezawinione zawieszenie w treningach.
Prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległości.
Od 1 kwietnia 2017r. składka członkowska wynosi:
  1. Składka członkowska przy 1 dziecku w Akademii – 85 zł/os.
  2. Składka członkowska przy 2 dzieci (rodzeństwo) w Akademii – 50 zł/za drugie dziecko
  3. Składka członkowska przy 3 dzieci (rodzeństwo) w Akademii – pierwsza dwójka 135 zł + trzecie dziecko gratis!
Informacje dot. zaległości w płatnościach: Grażyna Piwowar-Bilczyńska, tel.: 600-914-769

Składkę należy wpłacać do 15-go każdego miesiąca na konto Akademii Sportu KSB Lędziny

Bank ING  94 1050 1399 1000 0090 3042 3785

tytułem np.:

„Jan Kowalski – rocznik 2005, składka członkowska, za miesiąc kwiecień”

W celu regularnego opłacania składek proponujemy wykonać stałe zlecenie w swoim banku, co ułatwi sprawne i terminowe rozliczenie wpłat.